• ESPAIS EFIMERS
  • METODE DE TREBALL
  • TÈCNICS COL.LEGIATS

 

ESPAIS EFIMERS / STANDS PER A FIRES

 

Ens encarreguem de crear una imatge moderna, corporativa i agradable  dissenyant els espais efímers de la seva empresa. Seguint la línia de la seva companyia dissenyem un espai pràctic i atractiu cuidant fins a l'últim detall, des del moment de la creació del projecte fins a la coordinació de la construcció.

 

 


FASE INICIAL

Primer contacte, per entendre i analitzar les necessitats del client, donar a conèixer la forma de treballar de TRENDS OBJECTS i definir el timing del projecte. En cas d’ arribar a una entesa , és farà entrega d’ un breafing  o resum d’ els acords d’ aquesta primera fase

 

REDACCIÓ DE L’ AVANTPROJECTE

Presentació gràfica d’un disseny preliminar, basat en les necessitats específiques del client .

 

REDACCIÓ DEL PROJECTE

Creació i redacció del projecte definitiu, seguint les directrius de l’ avant projecte, fonamental per redactar el programa complert de necessitats i redactar el pressupost econòmic  complert. Un cop definits els punt anteriors i arribat a un acord complert, es procedirà a l’ execució del projecte .

            Definició del calendari  i duració del projecte.

            Desenvolupament profund dels aspectes detallats en l’avant projecte

  

EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Coordinació dels industrials contractats i supervisió d’ obra , per dur a bon port el conjunt dels elements detallats en el projecte .

 

 

TRENDS OBJECTS GIRONA formada per professionals col·legiats amb un caràcter jove i dinàmic que mitjançant la seva experiència aconsegueixen crear espais atractius i pràctics.

És un departament que treballa conjuntament amb les altres divisions de l'empresa amb l'objectiu de seguir amb el concepte  de globalitat de l'entitat, tot creant un treball integral.

S'ocupa de la planificació, disseny i execució de projectes d'interiorisme mitjançant eines professionals i útils, pel funcionament diari d'un bon interiorista. Així com utilitzen espais adequats per crear un lloc de treball apropiat per la bona feina del departament.

El fet de disposar de professionals col·legiats fa que l'empresa estigui recomanada pel Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d'Interiors de Girona, la qual cosa aporta una seguretat al client a l'hora d'escollir la nostra companyia per portar a terme el seu projecte d'interiors.

 

Número de col·legiat: 1075